Grovsta by och Länna socken – några historiska nedslag

Grovsta by ligger i Länna socken mellan Penningby slott och Bergshamra.
I boken presenteras ett antal historiska artiklar om byn och dess gårdar, men även artiklar om hur socknen beskrivs i Norrtelje Tidning samt om den lokala självstyrelsens utformning i socken- och kommunalstämmor. Tidsmässigt ligger tonvikten på det dynamiska 1800-talet.

Boken innehåller ca 100 sidor i A4-format och är rikligt illustrerad med foton och kartor.

Kan köpas av Urban Johansson, pris 180 kr.

Boken utges av Länna hembygdsförening och kan
också beställas genom deras webshop, www.lhbf.se.