En hwar wälfrejdad swensk undersåte; kommunala självstyrelsen 150 år 1863-2013

En whar wälfrejdad swensk

Skriften framtagen i samarbete med Norrtälje kommun, kultur och fritidskontoret 2013 i samband med 150 årsjubileet av den kommunala självstyrelsens införande 1863. Skriften tecknar huvuddragen i den lokala självstyrelsen före 1863, med tonvikt på de kommunala förordningarna i mars 1862 och deras betydelse för det folkliga inflytandet i städer och landskommuner. Skriften berör även de olika kommunindelningsreformerna 1952 och 1971 och deras betydelse för bildandet av nuvarande Norrtälje kommun.

Beställes av författaren. Pris 70 kr + frakt.