Utgivna skrifter

 

Under denna sida kan du se vilka publikationer jag givit ut. Dessa kan beställas direkt via författaren eller det försäljningsställe som anges för varje skrift.

Min epost-adress: urbanjohansson78@gmail.com