Uppdrag

Föreningar/organisationer och myndigheter kan vända sig till mig för att få hjälp med sina arkiv. Under senare år har jag bl. a. arbetat för Reumatikerförbundet, KFUK och flera församlingar.

Arbetsuppgifterna har varierat från att ordna och förteckna organisationernas äldre arkivmaterial för leverans till Riksarkivet till att upprätta dokumenthanteringsplaner för att styra det aktuella dokumentflödet.

Tag kontakt för diskussion av tidplan och kostnad.