Några Salabilder

Nedan visas några gamla vykort på hus i Sala, som haft stor betydelse under min uppväxt i staden.

Folkskolans lokaler användes vid hantverks-, industri- och trädgårdsutställningen 1924, då min farfar Carl Theodor tilldelades silvermedalj för välgjorda korgmöbler. Skolan  uppfördes kring sekelskiftet 1800/1900. Här tillbringade jag mina första 6 år i små- och folkskolan. En majestätisk byggnad med stram arkitektur.

folkskola

 

 

 

 

 

År 1927 lades Västmanlands trängkår, T5 i Sala ned. I nedläggningsbeslutet från 1925 tillförsäkrades Sala stad inrättandet av ett hospital i de gamla kasernerna. Detta sjukhus fick namnet Salberga Sjukhus, en koppling till Salberget där silverbrytning påbörjades i större omfattning på 1500-talet. 1940 fick min far Ragnar arbete på sjukhuset när efterfrågan på korgmöbler var på nedgång.

De båda bilderna visar kaserner och tältförläggning dels när trängkåren huserade i lokalerna dels när sjukhuset etablerat sig i lokalerna. Vykortet med tälten är poststämplat 1920 och  det andra 1945.

 

trangkarsalberga

 

 

 

 

 

Trängkårens övningsfält under denna tid låg i Salbohed utanför Sala. Vykortet som är avsänt 1904 visar officersmässen.

salbohed