Egen forskning

Min släktforskning berör flera församlingar, t. ex. Torstuna, Österrunda, Stora Malm, Nysätra och Björkvik. Jag avser att publicera mina forskningsresultat knutna till dessa församlingar. Om någon läsare kommer in på samma anor som mina egna, så är jag tacksam för information om detta.

I Norrtelje Tidning kunde man läsa om befarat bedrägeri i Sala i nr 48 den 2 december 1882.
Mordbrandslusten i Sala skall botas praktiskt. Stadsfullmäktige har beslutat att anhålla hos Brandstodsbolaget att inte utbetala ersättning för de brunna gårdarna utan att i stället bygga upp dem igen. Stadens innevånare skall också indelas i vaktlag för att hindra mordbrand.
En skarp misstanke om försäkringsbedrägeri i Sala således. Inget är nytt under solen!