Gamla vykort berättar

För gamla Salabor är Måns Ols utvärdshus och Gröna gången välkända platser. Även den gamla fina folkskolan står som ett minne från 1920-talets Sala. Nedan följer några fina vykort från tidigt 1900-tal, som säkerligen väcker fina minnen till livs.

Vykort skickat den  4/2 1908 från Sala till Hulda Eriksson i Uppsala.

“Snälla Hulda vi är nu här för 5 minuter redan sy genast skylttyget ty Gotthard kommer efter det så fort som möjligt.”

Kortet från Gröna gången är avsänt den 11 februari 1908 till fröken Anna Wenngren i Tranås. “Du undrar förstås hvar tiden har tagit vägen? Skall skrifva snart igen. Tusen hälsningar från din vän.”

Den gamla folkskolan där jag tillbringade mina första skolår, användes som utställningslokal vid jubileumsutställningen 1924. Då fick min farfar Carl Theodor Johansson silvermedalj för välgjorda korgmöbler. På baksidan av detta vykort finns specialstämpeln från denna utställning.

Nedan syns stadsparken med Dammarna till höger.
Kortet är skickat från Sala 1922. Bebyggelsen kring
parken var då mycket sparsam.